Våre retningslinjer for personvern


1. Behandlingsansvarlig

1.1 SmartResponse A/S er den behandlingsansvarlige – hvordan kontakter du oss?
SmartResponse A/S er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som vi har mottatt om deg.

Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor:

SmartResponse A/S
Vesterbrogade 149, bygn. 9. 5.
1620 København V

CVR-nr.: 25057325
Telefon: +45 3823 7000
E-post: info@smartresponse.dk

1.2 Samarbeidspartnerne våre er også behandlingsansvarlige
I det omfang vi har gitt opplysningene dine videre til samarbeidspartnerne våre, er disse på samme måte behandlingsansvarlige for den videre behandlingen av opplysningene dine (se avsnitt 3).


2. Formålene med og det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

2.1 Markedsføring fra SmartResponse A/S
SmartResponse A/S (behandlingsansvarlig) samler inn opplysninger på egne vegne. Opplysningene samles inn for bruk i markedsføring. Markedsføringen dekker tilbud og nyhetsbrev på e-post og kampanjetilbud på SMS.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er samtykke.

2.2 Videreformidling av opplysningene dine til samarbeidspartnerne våre
SmartResponse A/S utleverer personopplysningene dine til samarbeidspartnerne våre i det omfang at personopplysningene dine oppfyller samarbeidspartnerens ønsker. Den enkelte samarbeidspartneren er deretter behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i egen regi. Samarbeidspartnerne står oppført i vilkårene for konkurranse med angivelse av kontaktform (e-post, telefon, SMS), emnet eller emnene for henvendelse til brukeren samt e-post som samarbeidspartneren kan kontaktes på.

Generelt for begge formålene gjelder det at de innhentede opplysningene ikke viderebehandles for annet formål enn det som de er innhentet for, og som er spesifisert i vilkårene for konkurransen. 

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er samtykke.


3. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

SmartResponse innhenter og videreformidler utelukkende opplysninger som brukeren har gitt samtykke til.

Vi innhenter ikke opplysninger som ikke er beskrevet i våre retningslinjer for personvern, og vi innhenter aldri personopplysninger uten at du har gitt oss disse opplysningene, f.eks. ved å registrere deg, å kjøpe et produkt eller delta i en undersøkelse.

SmartResponse A/S innhenter og lagrer ingen spesielle kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger). Vi innhenter generelle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, alder, kjønn og interesseområder.


4. Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi gir personopplysningene dine videre til følgende mottakere:

Samarbeidspartnerne våre finnes i en komplett liste over alle datainnsamlingssider med følgende informasjon:

  • Firmanavn
  • Angivelse av hva samarbeidspartneren vil kontakte deg om
  • Kontakttype (e-post, telefon og/eller SMS)
  • Angivelse av spørsmål som kvalifiserer for kontakt, hvis slike finnes på den enkelte kampanjen.

I tillegg overlater vi personopplysningene dine til våre databehandlere: SMS-leveringstjeneste, leverandører av e-posttjenester samt vår partner for programvareutvikling og partner når det gjelder netthotell.

Bruk av informasjonskapsler*
Du skal være oppmerksom på at du aksepterer vår bruk av informasjonskapsler når du deltar i undersøkelser og konkurranser fra SmartResponse A/S.
SmartResponse A/S bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din og for å kunne bringe relevant innhold i undersøkelsene våre og på våre øvrige kampanjesider.
Du kan i de fleste nettlesere endre innstillingene for informasjonskapsler som er satt på datamaskinen din.

*En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din, og som kan leses enten av systemene bak SmartResponse eller av en av partnerne våre. En informasjonskapsel er ikke et program som kjører på maskinen din, og heller ikke et virus eller en spionvare.


5. Overføring til mottakere i tredjeland, herunder internasjonale organisasjoner

Vi overfører personopplysningene dine til mottakere utenfor EU og EØS.

Det dreier seg om en partner for programvareutvikling, Crossworker, i Egypt.

Vi kan opplyse at denne overføringen skjer på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser om personvern, som oppfyller de nødvendige garantiene i artikkel 46 i personvernforordningen.


6. Hvor personopplysningene dine stammer fra

Opplysningene dine hentes inn på datainnsamlingssider, vanligvis konkurransesider på nettet eller sider hvor du kan registrere deg for en tjeneste eller kjøpe et produkt. Opplysningene dine innhentes etter at du har avgitt en særskilt og utvetydig godkjenning av våre og samarbeidspartnerne våres vilkår, blant annet disse retningslinjene for personvern.


7. Lagring av personopplysningene dine

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi vil lagre personopplysningene dine. Vi lagrer bare opplysningene dine så lenge det tjener et saklig og berettiget formål.
Hvis du ønsker å få personopplysningene dine slettet fra databasene våre, vil dette skje to år etter henvendelsen din av dokumentasjonshensyn, jf. krav fra Forbrukerombudet.
Opplysningene dine vil ikke bli brukt av oss eller gitt videre til samarbeidspartnerne våre i løpet av disse to årene.


8. Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke samtykket ditt tilbake. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på de kontaktopplysningene du finner i punkt 1 ovenfor. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker ikke det lovligheten av vår behandling av personopplysningene dine basert på ditt tidligere informerte samtykke og fram til datoen for tilbaketrekking. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet.

Hvis du ønsker hjelp til å tilbakekalle samtykket ditt hos de samarbeidspartnerne som har mottatt personopplysningene dine, kan du også kontakte SmartResponse A/S. Da vil vi på dine vegne kontakte samarbeidspartnerne og be dem slette opplysningene dine fra databasene deres. Ansvaret for å slette opplysningene dine fra egen database hviler likevel på den enkelte samarbeidspartneren.


9. Dine rettigheter

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil gjøre bruk av rettighetene dine, skal du kontakte os.

Retten til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til retting
Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger før tidspunktet da vår alminnelige generelle sletting skjer.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine.
Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover bare behandle opplysningene – med unntak for lagring – med samtykke fra deg, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine.
Du kan også protestere mot behandlingen av opplysningene dine til direkte markedsføring, herunder profilering.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført slike personopplysninger data fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mer om rettighetene dine under Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.


10. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på.
Du finner kontaktopplysningene til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


11. Sikkerhet

SmartResponse A/S har iverksatt både tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke havner hos utenforstående, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven om behandling av personopplysninger.
Alle personopplysninger er beskyttet bak brannvegg.